Lorong

Arti Kata LORONG
lorong (kata benda) jalan kecil (terutama yang ada rumah kiri-kanannya): di sepanjang -- itu banyak orang berjualan.
-- belalai garbarata
lorong giring Tern lorong sempit berpagar untuk jalan ternak dari atau ke suatu tempat
lorong samping Tern lorong di samping kandang yang disediakan sebagai jalan untuk membersihkan kandang atau memberi makan dan minum ternak.
melorongkan (kata kerja)
• membukakan atau menunjukkan jalan: Tuhan jualah yang ~ kami kemari.
• mengabulkan (permintaan dsb): semoga Allah sudi ~ kehendak-Nya

lorong, berlorong (kata kerja) berpenghasilan tetap. mempunyai mata pencaharian yang tetap: dia sekarang tidak ~

lorong Mk p tentang. mengenai


Kata Pencarian:

  • arti lorong?
  • apa pengertian lorong?
  • lorong adalah?
  • definisi lorong?
  • apa arti lorong?
  • apa itu lorong?
  • apa yang dimaksud lorong?
  • pengertian lorong?
  • apa arti lorong?
  • definisi lorong adalah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *