Mazhab

Arti Kata MAZHAB
mazhab (kata benda)
Isl haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafii): umat Islam di Indonesia banyak yang menganut -- Syafii.
• golongan pemikir yang sepaham dalam teori, ajaran, atau aliran tertentu di bidang ilmu, cabang kesenian, dsb dan yang berusaha untuk memajukan hal itu: -- ekonomi. -- seni lukis.
bermazhab (kata kerja) mempunyai mazhab. mengikuti mazhab


Kata Pencarian:

  • arti mazhab?
  • apa pengertian mazhab?
  • mazhab adalah?
  • definisi mazhab?
  • apa arti mazhab?
  • apa itu mazhab?
  • apa yang dimaksud mazhab?
  • pengertian mazhab?
  • apa arti mazhab?
  • definisi mazhab adalah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *