Sesak

Arti Kata SESAK
sesak (kata sifat)
• sempit sekali (tidak lapang. tidak longgar, tidak lega): bajunya --. kamarnya --.
• penuh berasak-asak (berjejal-jejal) hingga tidak ada tempat terluang: jalan penuh -- dng kendaraan.
• sendat atau senak. sukar bernapas (tt dada, napas). mengah-mengah. berasa sesak dalam dada sehingga tidak dapat bernapas dng lega (msl karena marah sekali): -- dada.
• (kata kiasan) susah dan sukar. tidak leluasa. terjepit (tt kehidupan): ia dalam keadaan -- hidupnya.
• (kata kiasan) terimpit (dl kesulitan, kesukaran). terdesak: itulah gunanya pelajaran ilmu itu, apabila -- dapat dipakai.
-- berundur-undur, hendak lari malu, hendak menghambat tak lalu, pb sudah tidak dapat melawan, tetapi pura-pura masih sanggup bertahan.
bersesak-sesak (kata kerja) berasak-asak. berdesak-desak. berjejal-jejal: mereka - dalam mobil.
- bagai ular tidur, pb
seseorang yang disesakkan, seperti ditagih utang berulang-ulang.
menyesak (kata kerja)
• menyempit. menjadi tidak longgar (tt ukuran besar).
• menjadi penuh sesak (berjejal-jejal).
• mendesak-desak: mereka terus - lawannya.
• menjadi sesak atau sukar (tt napas, kehidupan).
sesak-menyesak (kata kerja) saling menyesak.
menyesakkan (kata kerja)
• menyempitkan. memicikkan: gerakan tentara itu bermaksud - kedudukan musuh.
• menyendatkan. memengapkan (tt napas, dada): kepengapan udara sangat - napas.
• (kata kiasan) menyukarkan (tt kehidupan): menurut pendapatnya, perusahaan asing itu - penghidupan rakyat.
tersesak (kata kerja)
• terasak atau terdesak hingga tidak lapang atau tidak leluasa lagi.
• menjadi sukar, sulit, dsb). terjepit (tt kehidupan dsb): - hidup.
- padang ke rimba (ke tebing), pb
sudah habis akal (tidak berdaya lagi). - undang kpd yang runcing tiada dapat bertenggang lagi, pb habis akal budi (bicara). habis ikhtiar sehingga tidak dapat berupaya lagi.
kesesakan (kata benda)
• kesempitan. kepicikan.
• kesukaran (kekurangan dsb)


Kata Pencarian:

  • arti sesak?
  • apa pengertian sesak?
  • sesak adalah?
  • definisi sesak?
  • apa arti sesak?
  • apa itu sesak?
  • apa yang dimaksud sesak?
  • pengertian sesak?
  • apa arti sesak?
  • definisi sesak adalah?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *